RSS

กิจกรรม

ในส่วนนี้ผู้สอนจะได้นำกิจกรรมที่จะใช้ควบคู่กับการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาจะได้ฝึกเขียน ฝึกวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจ และระลึกได้เกี่ยวกับกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะทั้งจะทำให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ตอบในกิจกรรมของ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย…….

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: